تبلیغات
ولای حیدر - آگاه باشید هر کس علی (ع) را دوست بدارد …
تاریخ : پنجشنبه 9 شهریور 1391 | 10:42 ب.ظ | نویسنده : سفیر شیدایی

این حدیث بسیار زیبا از کتاب (( مائه المنقبه )) تالیف ابن شاذان استخراج شده.

 عبدالله بن عمر از پدرش نقل میکند:

روزی از رسول خدا در مورد علی بن ابی طالب سوال نمودیم، آن حضرت خشمگین شده، فرمودند:

(( چه میشود گروهی را، یاد میکنند از شخصیتی که منزلت او نزد خدا مانند نزلت من و مقام او مانند مقام من است به جز نبوت.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد خداوند از او راضی است و هر کس خدا از او راضی شود بهشت را پاداش او قرار می دهد.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد فرشتگان برای او استغفار کنند و درهای بهشت برای او باز شود و بدون حساب از هر دری که بخواهد وارد شود.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خدا نامه عملش را به دست راست او عطا فرماید و حساب رسی برایش آسان شود مانند حساب رسی پیامبران.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد از دنیا خارج نمی شد تا از آب کوثر بیاشامد و از میوه های درخت طوبی بخورد و قبل از مرگ مکان خویش را در بهشت ببیند.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند جان دادن را بر او آسان گرداند و قبر او را باغی از باغهای بهشت قرار می دهد.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند به تعداد رگهای بدنش حوریه ای در بهشت به او عطا فرماید و شفاعت او را در مورد هشتاد نفر از بستگان بپذیرد و به تعداد هر مویی که در بدن او باشد شهری در بهشت به او عنایت فرماید.

آگاه باشید! هر کس علی را بشناسد و دوست بدارد خداوند عزرائیل را آن گونه که به سوی پیامبران می فرستد به سوی او می فرستد (قبض روح او آسان میشود) و بر طرف میکند از او اضطراب و هول از نکیر و منکر را و نورانی می کند قبر او را و قبر او به اندازه ی هفتاد ساله وسعت پیدا می کند و صورت او در قیامت سفید و نورانی می شد.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند او را (در قیامت) در سایه ی عرش خود همراه با صدیقین و شهدا و صالحین قرار میدهد و او از هول و وحشت بزرگی که در قیامت بندگان با آن مواجه می شوند ایمن می دارد.


آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند کارهای نیک او را قبول و از گناهانش صرف نظر میکند و در بهشت رفیق حمزه سیدالشهدا خواهد بود.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند حکمت را در قلب او استوار و بر زمان او صواب (گفتار نیک) جاری سازد و در های رحمت را به روی او باز می کند.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد در زمین اسیر خدا خوانده میشود (تمام امور او تحت اختیار و اراده الهی قرار می گیرد) و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملین عرش فخر و مباهات می کند.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد ملکی از زیر عرش به او ندا دهد ای بنده خدا! اهمالت را از سر بگیر زیرا خداوند همه گناهانت را بخشید.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد روز قیامت در حالی وارد محشر می شود که صورتش مانند ماه تمام می درخشد.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند بر سر او تاجی از کرامت می گذارد و لباس عزت بر او بپوشاند.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد مانند برق جهنده از روی پل صراط عبور کند و مشکلات عبور از صراط را لمس نمی کند.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد خداوند دوری از آتش جهنم و رهایی از نفاق برای او بنویسد و جوازی برای عبور از پل صراط و امانی از عذاب الهی به دست او داده شود.

آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد پرونده ای (در قیامت) برای او باز نمیشود و او را برای حساب رسی نزد میزان اعمال نمی برند و به او گفته می شود بی حساب وارد بهشت شو.

آگاه باشید! هر کس آل محمد را دوست بدارد از حساب و میزان و پل صراط ایمن می شود.

آگاه باشید! هر کس با محبت آل محمد بمیرد فرشتگان با او مصافحه کنند و ارواح انبیای الهی به زیارت او بیایند و خداوند تعالی همه حوائج او را برآورده می کند.

آگاه باشید! هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد  کافر از دنیا رفته است.

آگاه باشید! هر کس با محبت آل محمد بمیرد با ایمان از دنیا رفته و من بهشت را برای او ضمانت می کنم.

آگاه باشید! هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد در حالی وارد محشر میشود که بین دو چشم او (روی پیشانی) نوشته شده این شخص نا امید از رحمت خداست.

آگاه باشید! هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد بوی بهشت را استشمام نمیکند.

آگاه باشید! هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد (درقیامت) در حالی که صورتش سیاه است از قبرش خارج میشود.


منابع حدیث:

۱- بحارالانوار : ۲۷ ، ۱۱۴ ، ح۸۶ – غایه المرام : ۲۰۷ ح ۱۰ – فضائل الشیعه (صدوق) : ۲ ، ح۱ - تاویل الایات : ۸۶۳ ح ۱ - بشاره المصطفی (طبری) : ۳۶ - الخزاعی در الاربعه : ح۱ - ثعلبی در تفسیرش (الکشف و البیان) ذیل آیه : لا اسالکم علیه اجر الا الموده فی القربی   الشوری ۳۳ – الطرائف به نقل از ثعلبی : ۲۹ – ارجح المطالب (الامرتسری) : ۳۲۰ – الحوادث الجامعه (ابن الفوطی) : ۱۵۳ – ینابیع الموده : ۲۷ و ص۲۶۳ و ص۳۶۹ – مراه المومنین (ولی الله اللکهنوی): ۵ – فرائدالسمطین : ۲ ، ۲۵۵ ، ح۵۲۴ به اسناد ثعلبی – تفسیر الکشاف : ۴ ،۱۷۳ – سعدالسعود : ۱۴۱ و فضائل الخمسه : ۲،۷۸ – الکاف الشاف (ابن حجر) : ۱۴۵ – الشرف الموبد (نبهانی):۷۴ – رشقه الصادی (حضرمی) : ۴۵ – تفسیر قرطبی ۱۶ ، ۲۳ به نقل از ثعلبی و زمخشری – ضوءالشمس (سید محمد ابوالهدی الرفاعی ) :  - نزهه المجالس(الصفوری) : ۲،۲۲۲ به نقل از قرسبی – تجهیزالجیش (دهلوی) : ۱۳ به نقل از زمخشری و رازی – نورالابصار (شبلنجی) : ۱۰۴ والصواعق (ابن حجر) : ۲۳۰ – الفصول المهمه (مالکی):۱۱۰ رفع اللبس و الشبهات (علامه احمد سوده الادریسی) : ۵۳ – موده القربی (سید علی همدانی) : ۱۱۷ – لسان المیزان (عسقلانی) : ۴،۴۵۰ و  وسیله المال (حضرمی) : ۱۹۹ – احقاق الحق : ۹ ، ۴۸۶طبقه بندی: امام علی(ع)،