تبلیغات
ولای حیدر - خدا كند تو بیایى
تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1391 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : سفیر شیدایی
از عمق ناپیداى مظلومیت ما، صدایى آمدنت را وعده می ‏داد.
صدا را، عدل خداوندى صلابت می ‏بخشید و مهر ربانى گرما می ‏داد.
و ما هر چه استقامت، از این صدا گرفتیم و هر چه تحمل، از این نوا دریافتیم.
در زیر سهمگین ترین پنجه‏ ها شكنجه تاب می آوردیم كه شكنج زلف تو را می ‏دیدیم.
در كشاكش تازیانه‏ ها و چكاچك شمشیرها، برق نگاه تو تابمان می داد و صداى گامهاى آمدنت توانمان می بخشید.


رایحه ‏ات كه مژده حضور تو را بر دوش می ‏كشید مرهمى بر زخم هاى نو به نومان بود و جبر جانهاى شكسته مان. دردها همه از آن رو تاب آوردنى بود كه تو آمدنى بودى.

تحمل شدائد از آن رو شدنى بود كه ظهورت شدنى بود و به تحقق پیوستنى.
انگار تخم صبر بودیم كه در خاك انتظار تاب می آوردیم تا در هرم خورشید تو به بال و پر بنشینیم.

سنگینى بار انتظار بر پشت ما، سنگینى یك سال و دو سال نیست، سنگینى یك قرن و دو قرن نیست. حتى از زمان تودیع یازدهمین خورشید نیست.

تاریخ انتظار و شكیبایى ما به آن ظلم كه در عاشورا بر ما رفته است بر می ‏گردد، به آن تیرها كه از كمان قساوت برخاست و بر گلوى مظلومیت نشست، به آن سم اسبهاى كفر كه ابدان مطهر توحید را مشبك كرد. به آن جنایتى كه دست و پاى مردانگى را برید.
از آن زمان تاكنون ما به آب حیات انتظار زنده ‏ایم، انتظار ظهور منتقم خون حسین(ع).

تاریخ استقامت ما از آن زمان هم دورتر می ‏رود، از عاشورا می گذرد و به بعثت پیامبر اكرم(ص) می ‏رسد. هم او در مقابل همه جهل و ظلم و كفر و شرك و عنا و فسادى كه جهان آن زمان را پوشانده بود وعده می فرمود كه كسى خواهد آمد. نامش نام من، كنیه ‏اش كنیه من، لقبش لقب من، دوازدهیمن وصى من خواهد بود و جهان را از توحید و عدل و عشق و داد پر خواهد فرمود.

اما تاریخ صبر و انتظار ما به دورترها بر می ‏گردد، به مظلومیت و تنهایى عیسى، به غربت موسى، به استقامت نوح و از همه اینها گذر می ‏كند تا به مظلومیت هابیل می ‏رسد.
انتظار و بردبارى ما را وسعتى است از هابیل تاكنون و تا برخاستن فریاد جبرئیل در زمین و آسمان و آوردن مژده ظهور امام زمان(عج).
آرى و در آن زمان هستى حیات خواهد یافت، عشق پر و بال خواهد گشود و در رگهاى خشكیده علم، خون تازه خواهد دوید. پشت هیولاى ظلم و جهل با خاك، انس جاودان خواهد گرفت، شیطان خلع سلاح خواهد شد، انسان بر مركب رشد خواهد نشست و عروج را زمزمه خواهد كرد.سید مهدى شجاعىطبقه بندی: مناسبتها،